Skip to content Skip to footer
O nás

Naše ciele

vychovať mladú generáciu slovenského národa v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt a oslobodiť ju z pod vplyvu dekadencie a morálneho úpadku

podporovať duchovný rast mladých Slovákov ich vedením k hodnotám úcty, morálky, cti a vernosti rodine a vlasti

podporovať fyzický rastu mladej generácie zlepšením kondície, športom a brannými cvičeniami v prírode

budovať nezlomného ducha a odvahu svojich členov postaviť sa za práva svojho národa proti jeho utlačovateľom, za slobodu slovenského ľudu a jeho ochranu

prehlbovať vedomosti o slovenskej a svetovej histórii s dôrazom na vlastenecké ideály a odkaz národných dejateľov

zveľaďovať a ochraňovať slovenské kultúrne pamiatky a historické dedičstvo zdedeného po našich predkoch

ochrana prírody pred jej znečisťovaním a devastáciou s cieľom zachovať nedotknuté krásy slovenskej zeme pre budúce generácie

bojovať proti rozširujúcej sa závislosti na alkohole a drogách u mladých ľudí presadzovaním zdravého životného štýlu

O nás

Ľudová mládež

Ľudová mládež je nacionalistickým občianskym združením, ktoré vo svojich radoch zoskupuje mladú generáciu slovenského národa. Členovia Ľudovej mládeže, ctiac si večné hodnoty našich predkov, zošľachtené v ťažkých časoch národného útlaku Slovákov, až po doby hrdinského obrodenia vedeného najväčšími synmi národa, sa odhodlane postavili pred historickú úlohu zachrániť slovenský národ z pazúrov dekadencie, úpadku morálnych hodnôt a západného liberalizmu, ktoré sa svojim deštruktívnym pôsobením snažia zničiť identitu Slovákov.

Naša činnosť

Najnovšie články

2% z dane pre Ľudovú mládež
Opäť sa blíži obdobie, kedy si daňovníci môžu vybrať, komu darujú 2% zo zaplatenej dane. Každoročne sa do registra prijímateľov na tieto 2% zapisuje aj naše mládežnícke združenie Ľudová mládež. Aj vaše 2%…
Prvé posolstvo prezidenta Slovenskej republiky
Na slávnostnom zasadnutí slovenského snemu dňa 31. októbra 1939 o 11. hodine v Ružomberku predniesol prvý prezident Slovenskej republiky dr. Jozef Tiso toto posolstvo: Slávny snem! Po rušnej životnej púti prichádza Andrej Hlinka…
Ďurko Langsfeld – neprávom zabudnutý slovenský mučeník
16. októbra 1825 sa v obci Sučany do rodiny Langsfeldovcov narodil prvorodený syn Juraj. Šťastní rodičia si vtedy neboli ani len pomysleli, že z malého Ďurka sa stane hrdina a martýr revolúcie v rokoch 1948/49. Rodičia z neho…
Sústredenie Ľudovej mládeže: Národný výstup na Kriváň, spomienka na A. Hlinku (august 2021)
Na letnom tábore, ktorý sa konal v júli, sa nielenže utužili vzťahy mládežníkov, ktorí s nami fungujú už roky, ale do partie veľmi dobre zapadli aj viacerí noví, pre ktorých bol letný tábor prvou skúsenosťou…
Letný tábor Ľudovej mládeže (2021)
Tábor Ľudovej mládeže v roku 2021 bol pre nás obrovskou výzvou. Zúčastnilo sa ho totiž až 45 členov a záujemcov o členstvo v Ľudovej mládeži, ktorí okúsili iné podmienky, než na aké sú zvyknutí…
Pri dvojkríži nad obcou Ludrová sme si pripomenuli výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda
Jedným z cieľov nášho združenia je ochraňovať a zveľaďovať historické dedičstvo zdedeného po našich predkoch a aj preto sme sa tento rok opäť stretli pri dvojkríži nad obcou Ludrová v okrese Ružomberok. Pripomenuli sme si tu príchod…
V Ružomberku sme vysadili 1000 stromčekov
V sobotu ráno prichádzajú mládežníci z celého Slovenska do Hrboltovej, mestskej časti mesta Ružomberok. Povyše obce vystupujeme z áut a kráčame po malom kopčeku k vyrúbanému pásu miestnych lesov. Lesníci ešte dočisťujú posledné…
Vyhlásenie Ľudovej mládeže k aktuálnej situácii na národnej scéne
Vzhľadom k odchodu niektorých predstaviteľov ĽS Naše Slovensko a ich snahe o založenie novej politickej strany sme nútení zaujať nasledujúce stanovisko. Ľudová mládež bola, je a aj bude mládežníckou organizáciou ĽS Naše Slovensko.…
Letný tábor 2020
Letné tábory Ľudovej mládeže sú neoddeliteľnou súčasťou Ľudovej mládeže a zároveň vyvrcholením celoročnej aktivity jej členov/členiek. Aj napriek tomu, že tento rok je veľmi poznačený udalosťami okolo COVID-19, čo sa odrazilo aj na…
Prehrať video