Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opäť sa blíži obdobie, kedy si daňovníci môžu vybrať, komu darujú 2% zo zaplatenej dane. Každoročne sa do registra prijímateľov na tieto 2% zapisuje aj naše mládežnícke združenie Ľudová mládež.

Aj vaše 2% z dane nám môžu pomôcť napredovať a pomáhať pri našej osvetovej činnosti pre slovenskú mládež, aby sme mohli naďalej vychovávať mladú generáciu v duchu vlasteneckých a kresťanských hodnôt.

Viac o našich aktivitách sa dočítate tu.

Predvyplnené tlačivo – 2% pre Ľudovú mládež

Ako darovať 2% z dane pre Ľudovú mládež?

Pre zamestnancov

 • Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • Vyberte si združenie, ktorému chcete darovať 2% a stiahnite si predvyplnené tlačivo.
 • Do tlačiva doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane a vaše údaje.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby, ktoré si podajú daňové priznanie sami

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 • Vyberte si združenie, ktorému chcete darovať 2% a stiahnite si predvyplnené tlačivo.
 • Do tlačiva doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane a vaše údaje.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v lehote na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pre právnické osoby

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Uveďte sem naše údaje (nájdete ich v prevyplnenom tlačive). Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad.