Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vážený pán profesor, v príležitosti Vašich 96. narodením Vám z celého srdca veľa zdravia, síl do vašej obetavej práce a Božského požehnania želajú členovia Ľudovej mládeže.

„To, čo Františka Vnuka najviditeľnejšie líši od nás všetkých, je jeho profil vedeckého pracovníka. Bola to práve jeho láska ka vlasti, ktorá ho viedla k tomu, že keď videl a zistil, ako veľký svet Slovákov nepozná, alebo ich pozná iba v optike ich nevraživých susedov, ktorí nad nimi stáročia či desaťročia vládli, rozhodol sa – už ako vysokoškolský profesor metalurgie – opäť navštevovať univerzitné auly, aby si nadobudol podobné odborné vzdelanie v historických vedách. Lebo vedel, že iba striktne vedecky dokumentovanými prácami, najmä v jazykoch veľkých národov, je možné účinne oboznamovať svet s reálnym obrazom slovenského národa a jeho dejinami. Iste mu bola pri tom veľmi užitočnou jeho základná orientácia exaktných technických vied. Lebo napriek tejto dvojkoľajnosti jeho vedeckého zamerania František Vnuk kvalitou i kvantitou knižných aj publicistických príspevkov na tému slovenských dejín sa môže merať s každým profesionálnym iba historikom. Práve toto jeho historické dielo tvorí podľa mojej skromnej mienky najvýraznejšiu a najtrvácnejšiu časť jeho životného diela – opravdivý monumentum aere perennius (pomník trvácejší než meď) – ktorým sa natrvalo zapísal tak do dejín, ako aj do sŕdc slovenského národa.

Kiež nám ho Pán Boh ešte dlho zachová v plnej pohode ducha aj tela na radosť a pre radosť jeho najbližších a pre dobro nás všetkých!“

Milan S. Ďurica
(K 80. narodeninám prof. Františka Vnuka, Kultúra, ročník IX., č. 6)