Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Letné tábory Ľudovej mládeže sú neoddeliteľnou súčasťou Ľudovej mládeže a zároveň vyvrcholením celoročnej aktivity jej členov/členiek. Aj napriek tomu, že tento rok je veľmi poznačený udalosťami okolo COVID-19, čo sa odrazilo aj na zrušení viacerých plánovaných aktivít mládeže, tak tábor Ľudovej mládeže sa napriek tomu konal.

V poradí už štvrtý ročník našich táborov máme za sebou a teraz sa pokúsime zhrnúť a zhodnotiť tohtoročný tábor, ktorý skončil len pred pár dňami.

Od prvého ročníka už ubehlo pár rokov a pochopiteľne každý rok sa snažíme zlepšovať naše tábory a zároveň aj prispôsobovať ich účastníkom. Nie je to totiž len o programe, ale aj o budovaní kolektívu a bratského puta medzi mladými ľuďmi, ktorí sa doteraz nepoznali, vyrastali v rôznych pomeroch a rôznych mestách.

Prvý deň, keď sme sa stretli v našom areáli, sme venovali príprave. Osadenie vyššieho stožiara na vlajku, stavanie stanov, ale aj vzájomné spoznávanie boli hlavným programom prvého dňa. Už vtedy nám bolo jasné, že nás čakajú krásne, ale aj miestami ťažké spoločné dni. Na prvom nástupe totiž stáli jednotlivci, každý za seba, z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa vzájomne nepoznali a našou úlohou bolo dosiahnuť, aby vedľa seba nestáli jednotlivci, ale tím. Partia ľudí, ktorí budú jeden druhému dôverovať a z ktorých sa stanú priatelia a neskôr ich spojí bratské puto.

Druhý deň sme štandardne už postupovali podľa denného harmonogramu. Ranný budíček, rozcvička, ranná hygiena, upratovanie stanov a ranný nástup je rutina, ktorá každým dňom bola príjemnejšia a zábavnejšia. V rámci pracovnej časti sme vykonávali činnosti, ktorými sme zveľaďovali náš areál, ale aj pomáhali prírode. Bohužiaľ, stále sa nájde množstvo ľudí, ktorí nevedia pochopiť, že odpadky patria do koša a nie do prírody. Opäť sme teda vyzbierali niekoľko vriec odpadu z okolitého lesa.

Nočné hliadky boli opäť plné adrenalínu, nakoľko vedúci tábora vždy niekoho poveril byť lovcom, ktorý môže ukoristiť zverené veci nočným hliadkam. Častokrát sa do tejto činnosti zapojili aj vedúci a tak sa ostražitosť nočných hliadok zvyšovala každým dňom. Záverom už bolo takmer nemožné preľstiť hliadky a ukoristiť nejakú zo strážených vecí. No napriek tomu sa lovcom podarilo pár excelentných kúskov, ako napr. premiestnenie stanu člena nočnej hliadky, vyvesenie nepriateľskej vlajky na stožiar. To si však hliadka všimla a okamžite zasiahla a nechala lovcom vtipný odkaz, ktorý ich ráno pri stožiari čakal.

V rámci tohtoročného tábora sme mali aj viacerých vzácnych hostí. Medzi nimi môžeme spomenúť napr. poslanca NR SR NR SR Andreja Medveckého, historika Martina Lacka, či hlavného inštruktora SYSTEMA pre Slovensko Ing. Slavomíra Meška.

Ako jeden z organizátorov tábora som pripravoval program a spočiatku som mal obavy, ako bude vyzerať seminár SYSTEMA, ktorý bol naplánovaný do štvrtkového programu. Nikdy som sa totiž s týmto bojovým umením nestretol a tak som nevedel, čo od toho očakávať. Nakoniec som bol veľmi, ale naozaj veľmi milo prekvapený. Celý seminár bol veľmi pútavý a priniesol nám naozaj veľa, a to nie len po fyzickej stránke. Taktiež inštruktor bol špičkový, s profesionálnym a pútavým prejavom.

Počas celého tábora sa o fyzickú prípravu a disciplínu staral inštruktor „Klobúk“, ktorý vniesol do našich táborov opäť o úroveň vyšší level. Profesionálny, špičkový, ale zároveň aj ľudský prístup inštruktora znamenal, že sa stal veľmi obľúbený u všetkých účastníkov tábora. Po pravde, už si ani nevieme predstaviť ďalší tábor bez neho.

V rámci športových aktivít boli pripravené mnohé súťaže, či už olympiáda – vrh guľou, skok do diaľky, streľba zo vzduchovky, no aj lukostreľba, bungee lano, ale aj rôzne tímové súťaže. Atmosféru tohtoročného tábora hodnotím ako najlepšiu spomedzi všetkých rokov a to sa začalo prejavovať aj na budovaní kolektívu. Už po pár dňoch bolo vidieť progres v budovaní medziľudských vzťahov medzi účastníkmi tábora. Čoraz lepší kolektív znamenal samozrejme automaticky aj viac zábavy.

Počas večerov sme pri ohni rozoberali rôzne vážne témy a snažili sa všetkým ukázať na príkladoch, aké je potrebné starať sa o svoj osobný rozvoj, svoje zdravie, vedomosti, no odprezentovali sme aj škodlivosť napr. energetických nápojov hlavne pre mladých ľudí. Pri téme alkohol sme jednoznačne poukázali na škodlivosť nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. Alkohol nemá totiž u členov Ľudovej mládeže žiadne miesto. Je to náš nepriateľ a budeme proti nemu bojovať a osvetovou činnosťou poukazovať na jeho nástrahy.

Počas večerných diskusií sme jeden večer venovali aj životu a dielu Andreja Hlinku, o ktorom si jeden z účastníkov pripravil prezentáciu a priblížil tak málo známe fakty zo života Otca a Vodcu národa.

Na sobotný deň sme mali nakúpené lístky na stredoveký festival na Bzovíku, kde počas celého dňa mali byť ukážky zo stredovekého života rytierov, rytierskych zápasov a pod. Bohužiaľ, obec Bzovík niekoľko dní pred konaním tejto udalosti zrušila prenájom a stredoveký festival sa musel zrušiť.

A tak sme mali o deň naviac na vopred pripravené aktivity, ktoré sme aj tak všetky nestihli zrealizovať. Inštruktor Klobúk zasvätil účastníkov do základov sebaobrany, ukázal im „prácu“ so šaškou či nagajkou, čo sa stretlo s veľkým záujmom u účastníkov tábora.

Zatiaľ čo jedna skupina sa snažila zlepšiť zručnosti s narábaním so šaškou – kozáckou šabľou, tak druhá skupina si zvýšila adrenalín hrou paintball.

Na lepšiu koordináciu v teréne a prácu s mapou sme pripravili súťaž, v ktorej si účastníci vyskúšali nie len topografiu, ale aj lúštenie rébusov. No vyskúšali si aj maskovanie, v ktorom sa následne spravila súťaž o najlepšie ukrytie.

Množstvo ďalších spoločných aktivít a súťaží každú hodinu zoceľoval kolektív čoraz viac. Na poslednom nástupe sme zrazu videli obrovský rozdiel oproti prvému nástupu. Namiesto jednotlivcov pred nami stál stmelený kolektív, namiesto lenivých a miestami rozmaznaných mladých ľudí zrazu zodpovednejší a šikovnejší mladí ľudia. Tohtoročný tábor dal každému naozaj mnoho, nielen účastníkom, ale aj vedúcim.