Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Posledný októbrový víkend sme sa, podobne ako minulý rok, vydali po stopách našich predkov. Jedná sa o vzdelávací víkend, ktorého cieľom je priblížiť účastníkom životy a životné príbehy národných buditeľov a dejateľov slovenského národa. Tento rok sme sa v sobotu ráno vydali najskôr do Černovej a navštívili sme rodný dom Andreja Hlinku, kde sme si vypočuli veľmi pútavý a odborný výklad o živote Andreja Hlinku, ale aj Černovskej tragédii. Následne sme navštívili miesto streľby, kde boli účastníkom priblížené dramatické okamihy z 27. októbra 1907. Potom sme sa premiestnili na cintorín, kde sme sa zastavili pri hrobe rodičov Andreja Hlinku a černovských martýrov.

V poobedných hodinách sme sa vybrali na Národný cintorín do Martina, kde sme  sa zdržali až do večera. Zastavili sme sa totiž pri 26 hroboch významných osobností slovenských dejín a nad hrobom každej z osobností sme si priblížili dôležité životné udalosti a význam v národnooslobodzovacom boji slovenského národa v 19. a 20. storočí, v časoch najtvrdšej maďarizácie v rámci Uhorska.

Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavé informácie o osobnostiach ako boli Svetozár Hurban-Vajanský, Ján Francisci Rimavský, Jozef Škultéty, Janko Kráľ, Jozef Cíger Hronský, Matúš Dula, Štefan Marko Daxner a mnohí iní.

Vzdelávaciu víkendovú akciu sme ukončili účasťou na nedeľnej spomienke na obete černovskej tragédie, ktorú organizovala ĽS Naše Slovensko. Vo večerných hodinách sa vraciame všetci domov, nie len oddýchnutí, ale aj informovanejší o dôležitých osobnostiach našich dejín, no aj hrdinoch meruôsmych rokov. Stráviť víkend v kruhu nie len svojich priateľov, ale aj spolubratov a zároveň sa aj vzdelávať je výborná kombinácia. Ďakujeme všetkým zúčastneným za výborne strávený víkend a pekne pripravené prezentácie.