Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jedným z cieľov nášho združenia je ochraňovať a zveľaďovať historické dedičstvo zdedeného po našich predkoch a aj preto sme sa tento rok opäť stretli pri dvojkríži nad obcou Ludrová v okrese Ružomberok. Pripomenuli sme si tu príchod svätých Cyrila a Metoda na slovenskú zem.

Spomienka na dedičstvo predkov, ktoré máme mať stále na mysli, bola dobrým duchovným štartom pred ťažkým týždňom, ktorý nás vtedy čakal. Desiatky mládežníkov z celého Slovenska totiž práve prichádzalo na tábor Ľudovej mládeže.