Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dňa 10. mája 2022 sme si v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 174. výročie spísania Žiadostí slovenského národa. Na toto výročie si v podstate okrem členov ĽS Naše Slovensko a Ľudovej mládeže nikto nespomenul. Toto výročie bolo obohatené aj kultúrnym programom, v ktorom boli Žiadosti čítané nielen vo vtedajšej slovenčine, ale aj v dobovom oblečení. Členovia Ľudovej mládeže sa postarali na tomto podujatí o občerstvenie a hrdo zaujali s vlajkami miesto po bokoch pamätníka.

V historickom kontexte bolo spísanie Žiadostí slovenského národa veľkou udalosťou, keďže šlo o prvý politický program Slovákov v histórii. Žiadosti obsahovali 14 bodov, ich obsah bol ovplyvnený predošlými Nitrianskymi a Liptovskými žiadosťami. Tieto body boli na vtedajšiu dobu skutočne demokratické, keďže požadovali zavedenie vlastným snemov, odstránenie nadradenosti Uhorska nad ostatné národy, v každom národe sa malo hovoriť materinským jazykom, zrušenie poddanstva atď. Žiadosti taktiež požadovali prepustenie dvoch horlivých Slovákov Janka Kráľa a Jána Rotaridesa.

Reakciou na odmietnutie týchto Žiadosti bolo vyhlásenie dobrovoľníckej výpravy, ktorá sa uskutočnila na jeseň v roku 1848. Nasledovali aj ďalšie dve, no ani tie nijako významne neovplyvnili splnenie slovenských požiadaviek.

Ako nám história ukázala, takéto Žiadosti by sme potrebovali aj dnes, keďže vlády, ktoré tu od roku 1993 máme, slúžia každému, len nie Slovensku. Panslavisti sa zmenili na extrémistov.

My v Ľudovej mládeži máme ale vo všetkom jasno a vždy budeme brániť Slovensko a jeho požiadavky!