Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

V sobotu ráno prichádzajú mládežníci z celého Slovenska do Hrboltovej, mestskej časti mesta Ružomberok. Povyše obce vystupujeme z áut a kráčame po malom kopčeku k vyrúbanému pásu miestnych lesov. Lesníci ešte dočisťujú posledné čiastky lesného pozemku, aby bol čo najlepšie pripravený na sadenie. Na mieste sa stretávame aj s predsedom miestneho urbáru, ktorý nám objasňuje postup sadenia mladých stromčekov, aby sa čo najlepšie ujali. Dôležitá je kvalita, nie kvantita. S cieľom vysadiť tisíc stromčekov sa púšťame do práce.

Sadíme síce do ťažšieho terénu – do prudkého brehu, no práca nám ide od ruky. Pomôcť nám prišli aj niektorí členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, medzi nimi i dvaja poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Medvecký a Marek Kotleba.

Popri sadení stromčekov prebieha družná debata. Veď s kamarátmi z Ľudovej mládeže sme sa nevideli už dlho, a to pre vládne opatrenia súvisiace s koronavírusom. Zisťujeme, čo majú nové, ako prežili posledných niekoľko mesiacov, od kedy sme sa naposledy videli, no spoznávame sa i s novými kamarátmi, pre ktorých je táto akcia prvou a veríme, že nie poslednou.

Počas zhovárania nám ide sadenie rezko. Ani sme sa nenazdali a krátko po obede sme cieľ splnili. Tisíc mladých červených javorov a jaseňov je na svojom mieste. Časom vyrastú, veríme, v mohutné plnohodnotné stromy, ktoré budú súčasťou okolitého lesa.

Napĺňame tak jeden z cieľov Ľudovej mládeže, ktoré sme si vytýčili pri jej založení. Je ním „ochrana prírody pred jej znečisťovaním a devastáciou s cieľom zachovať nedotknuté krásy slovenskej zeme pre budúce generácie“.

Rovnako, ako nám zanechali naši predkovia čisté ligotajúce sa vody, nádherné majestátne hory a lesy, či zelené skvejúce sa lúky a polianky, tak i my ich chceme takéto odovzdať budúcim generáciám. Zelenú farbu nemáme len v našom logu, ale je i odrazom našich ekologických princípov. Počas celého roku sa budú naši členovia zúčastňovať rôznych ekologických akcií po celom Slovensku, aby sme predsavzaté naplnili a na konci roku mohli zhodnotiť, že sme v tento rok vykonali všetko, čo bolo v našich silách, aby sme zachovali dedičstvo predkov pre budúce pokolenia.