Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od čias Pribinu až k otcovi národa Andrejovi Hlinkovi, či prvému a jedinému skutočnému prezidentovi Slovenska Jozefovi Tisovi bol náš národ vystavený ťažkým dejinným skúškam. Tieto etapy dejín slovenského národa vo svojej krutosti a ťažkých bojoch formovali jeho dušu. Mladé Slovenky a Slováci boli vždy a všade známi svojou oddanou láskou k vlasti, úctou k starším, cťou a pracovitosťou, ktorej sa v Európe ťažko hľadalo obdoby. Slovenské dievčatá sa stávali milujúcimi a hrdými matkami, ktoré vždy vedeli vštiepiť svojim deťom kresťanskú vieru, odvahu, lásku k rodine a vlasti. Z chlapcov vyrastali odvážni synovia slovenského národa, plní odhodlania, sily, pracovitosti a svedomitých krokov, ktorí neskôr ako otcovia vždy neochvejne pracovali, aby svojej rodine v láske a oddanosti zabezpečili šťastný život.

My, mladí Slováci a Slovenky dnešných dní, uvedomujúc si dejinnú zodpovednosť za obrodenie, záchranu a zaistenie budúcej existencie nášho národa, so srdcami zapálenými pre myšlienku národnej hrdosti a kresťanskej viery, kráčame spoločne zjednotení, nezlomní a pevní vo svojich ideáloch ako Ľudová mládež.

Kráčame v ústrety boja za návrat k tradičným hodnotám, ktoré tisícročia formovali Európu, a na ktorých stáli tie najväčšie civilizácie, zanechajúc po sebe dedičstvo, pripomínajúce nám  niekdajšiu veľkoleposť európskeho človeka.

Na našich pleciach leží historická zodpovednosť za osud Slovenska. Preto sa po boku Ľudovej strany Naše Slovensko a jej politického boja za záchranu nášho národa postavíme za návrat k tradičným národným a kresťanským hodnotám do myslí a sŕdc našej mladej generácie. Spoločne predstavíme novú, krajšiu a lepšiu alternatívu k súčasnej dekadentnej dobe. Naším cieľom je vychovať generáciu hrdých, slušných, statočných, čestných a verných synov a dcér slovenského národa, ktorých hodnotami nezatrasú strach, peniaze či túžba po moci. Mládež, ktorá chápajúc svoju dejinnú dôležitosť povedie svoju generáciu a svoj národ pevnými krokmi bez strachu z prekážok či nástrah, v ústrety lepšej a krajšej budúcnosti, v duchu hesla: „Verní sebe, svorne napred“.