Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

85. výročie smrti Štefana Onderča, slovenského katolíckeho kňaza a politika (* 19. august 1884 – † 31. marec 1937)

Onderčo patril medzi významných spolupracovníkov Andreja Hlinku a svojou obranou národných práv Slovákov si vyslúžil širokú podporu predovšetkým na východnom Slovensku. Dokazuje to aj fakt, že za prešovský volebný obvod, ktorý zahŕňal takmer celé východné Slovensko, bol opakovane zvolený za poslanca Národného zhromaždenia vo všetkých parlamentných voľbách v medzivojnovom Československu. Funkciu poslanca zastával od roku 1920 do svojej smrti v roku 1937. V posledných dvoch rokoch života zastával aj funkciu podpredsedu Poslaneckej snemovne.

Štefana Onderča pochoval v Ražňanoch košický biskup Jozef Čársky za asistencie Andreja Hlinku, ktorý zdôraznil najmä okolnosť, že „Štefan Onderčo na východnom Slovensku vysoko držal zástavu slovenskej národnej a politickej koncentrovanosti“.

Onderčove zásluhy o národ vyzdvihol aj vtedajší predseda Slovenskej národnej strany Martin Rázus, ktorý v sústrastnom liste napísal, že „slovenský národ stráca jedného z najvýznamnejších svojich synov a slovenský nacionalizmus vzácneho predprevratového buditeľa.“